Obnovenie prevádzky materskej školy od 1.3. 2021!

Milí  rodičia!

Oznamujeme Vám, že od 01.03. 2021  v pondelok  bude obnovená prevádzka našej materskej školy v štandardnom režime za dodržiavania aktuálnych protiepidemických opatrení a nariadení:

- vstup do areálu materskej školy s rúškom, alebo respirátorom,
- uplatňovať dezinfekciu rúk,
- dodržiavať 2 m odstupy,
- vstup do šatne 1 rodič s dieťaťom - max. 2 deti v šatni.

Dieťa bude mať rúško odložené v skrinke, pre prípad, ak by sa v priebehu dňa objavili u dieťaťa príznaky na a ochorenie COVID-19 (napr. teplota, kašeľ....)

Zákonný zástupca pravdivo informuje o akejkoľvek zmene zdravotného stavu dieťaťa.

Dieťa privádza do materskej školy a preberá z materskej školy iba zákonný zástupca, ktorý má negatívny test na ochorenie COVID-19, alebo výnimku, pre ktorú sa nemusí testovať a má podpísané čestné vyhlásenie  o bezinfekčnosti spolu s tlačivom o bezinfečnosti dieťaťa od 1.3.2021.