DOČASNÉ PRERUŠENIE materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

Mesto Nitra ako zriaďovateľ materských škôl v Nitre na základe Vyhlášky RÚVZ so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra účinnej od 5.1.2021 dočasne prerušuje prevádzku materských škôl odo dňa 11.1.20201 do odvolania, okrem materských škôl, ktoré budú v prevádzke v zmysle § 2 ods. 2 uvedenej vyhlášky. Prevádzku budú zabezpečovať:

Materská škola, Čajkovského 3, Nitra
Materská škola, Ľudovíta Okánika 6, Nitra
Materská škola, Párovská 36, Nitra